PILATES EN MOVIMENT

Es tracta d'una nova línia de classe on fusionarem la tècnica del Pilates amb dinàmiques bàsiques de moviment i, també, extraurem exercicis i pràctiques de la dansa contemporània, treballant sempre des de la consciència corporal (el pes i les direccions del cos i els límits del moviment).

 

Desenvoluparem un treball on es mobilitzi, es reforci i s'allargui la musculatura, sempre des del moviment. Enfocarem les classes partint d'un escalfament dinàmic on es despertarà el cos i es prepararà per a tota la sessió, seguit d'un treball de centre que pot ser treballat de diferents maneres, no cal que siguin exercicis de centre estàtics i, a continuació, buscarem seqüències de moviment i desplaçament del cos per tot l'espai, per acabar la sessió dedicarem uns 10-15 últims minuts a exercicis individuals o per parelles on estirem i acabem de relaxar el cos. 

 

La classe està enfocada per prendre consciència del cos però també per alliberar tensions del dia a dia, es treballa des del plaer del moviment i no des de la tensió o la rigidesa d'aquest, és un tipus de treball que respecta i té cura de les dolències o lesions que puguem tenir.

HORARI

Divendres de 19:30h a 21:00h

Image
Image
logo

La Galeria Escola de Dansa © 2018 / sitio web desarrollado y diseñado por Willson Peña

 

 

CERCAR