LA GALERIA

 

L’ART D’ESTIMAR LA DANSA

LA GALERIA, ESCOLA DE DANSA aporta un nou concepte sobre la dansa.

El nostre objectiu com a pedagogs és transmetre a cada alumne el plaer que se sent al ballar,independentement de l’edat i condició física de cadascú.

A través de la dansa trasmetrem els valors de la constància, l’esforç, la disciplina tot i ensenyant a gaudir-la, fomentant l’autoconeixement, l’autoestima, la creativitat, la consciència i l’expressió corporal, el treball individual i el formar part d’un grup.

Tothom pot gaudir de la dansa i aquesta és la nostra feina, proporcionar els recursos tècnics i pedagògics per tal d’encaminar l’alumne a trobar l’estil que li permetrà expresar-se al través del cos. La Galeria, Escola de dansa pretèn fer de pont entre el moviment innat i natural de cada alumne i el resultat artístic final.

 

EL ARTE DE AMAR LA DANZA

LA GALERIA, ESCOLA DE DANSA aporta un nuevo concepto sobre la danza.

Nuestro objetivo como pedagogos es transmitir a cada alumno el placer que se siente al bailar, independientemente de la edad y condición física de cada uno.

A través de la danza trasmitiremos valores como la constancia, el esfuerzo, la disciplina al mismo tiempo que enseñaremos a disfrutarla, fomentando el autoconocimiento, la autoestima, la creatividad, la conciencia y la expresión corporal, el trabajo individual y el formar parte de un grupo.

Todos podemos disfrutar de la danza y este es nuestro objetivo, proporcionar los recursos técnicos y pedagógicos para encaminar al alumno a encontrar el estilo que le permitirá expresarse a través del cuerpo. La Galería, Escola de dansa pretende hacer de puente entre el movimiento innato i natural de cada alumno y el resultado artístico final.

 

Com arribar

Carrer Santa Matilde, 23 / Telèfons: 931771054 
lagaleriadansa@gmail.com / info@lagaleriadansa.com 
www.lagaleriadansa.com